com treballem prevenció i gestió d'emergències
com treballem prevenció i gestió d'emergències
 

Com treballem?

A través del nostre Cos de Bombers us portem a terme la gestió integrada de totes les emergències durant les fases de preparació i anàlisi del risc, així com la coordinació entre totes les entitats i equips intervinents en la seguretat de qualsevol esdeveniment.

 

Tots els dispositius es despelguen de forma adequada a les necesistats de cada risc i per l'acompliment de la legislació actual en matèria de Protecció Civil a Catalunya.

 

El nostre és un veritable treball d'equip, aconseguint un engranatge perfecte entre tots els implicats en la seguretat.

 

El rigor i la serietat del nostre treball ha convertit el nostre Cos de bombers amb l'entitat privada més experta en emergències i de més prestigi a Catalunya.

HORARI OFICINES

matins de 9.00 fins 13.00 h

tardes de 16.00 fins 20.00 h

BRIGADA CENTRAL OPERATIVA

Prevenció i Gestió d'Emergències
     Avda. Marià Fortuny 60-64   

43203 REUS

Tel:  977 344334 / 977 344370

Fax:  977 344371

 

Correu electrònic:

ambulancies@escolaemergencies.com

 bombers@escolaemergencies.com


           

     EMERGÈNCIES 24 h.

      (cos de guardia)

 

AMBULÀNCIES + BOMBERS

902 544 112 / 902 115 411

SERVEIS

SERVEIS D'AMBULANCIA

BOMBERS

SERVEIS METGES

SERVEIS D'INFERMERIA

SEGURETAT CIVIL

SEGURETAT PRIVADA

ACOMPANYAMENT SANITARI

ASSISTANCE SUPORT